21 czerwca uczniowie klasy czwartej udali się do pobliskiego lasu, aby uporządkować miejsce, gdzie pochowanych jest 13-15 osób pochodzenia żydowskiego. Po likwidacji getta w Wąwolnicy grupę żydowskich kobiet i mężczyzn zmuszono do pracy w cegielni w Łopatkach, a pod koniec lata 1942 r. rozstrzelano przez niemieckich żołnierzy w tzw. Zakręconym Lesie. Dziś w tym miejscu znajduje się kamienny pomnik, który Szkoła Podstawowa w Karmanowicach objęła swoim patronatem. Uczniowie regularnie angażują się w porządkowanie pomnika i jego okolicy. Klasa czwarta po zgrabieniu liści i sprzątnięciu wypalonych zniczy, umieściła na macewie kamyczki jako symbol pamięci o pochowanych tam osobach.

<<galeria>>