LOGO SZKOŁY:

 

Logo szkoły powstało w roku 2009. Projekt, autorstwa p.Bogumiły Czopińskiej, został wykonany przez uczennice klasy 6 na lekcji informatyki.

projekt: p.B.Czopińskapierwszy wzór

Podczas wielu lat funkcjonowania szkoły, logo przechodziło różne zmiany. Nigdy nie dotyczyły one  kształtu, polegały na zmianie formatu lub zastosowanych kolorów:

zmiana kolorystyki i czcionki

zmiana formatu

 

 


 

SZTANDAR SZKOŁY:

 

zamówienie z 1976r:

zamówienie z 1976r.

 

zdjęcia po renowacji w 2011r:

strona prawa

strona lewa

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły - symbol patriotyzmu i tradycji.

Noście go z dumą i honorem."

 

Ślubowanie Absolwentów:

 

My, absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Karmanowicach, naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło

ŚLUBUJEMY

  • zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności zdobyte w szkole jak najlepiej wykorzystać w dalszym swym życiu,

ŚLUBUJEMY

  • zawsze pracować sumiennie i uczciwie, angażować się w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze naszego regionu i Kraju,

ŚLUBUJEMY

  • w dalszym życiu z dumą nieść zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej w Karmanowicach,

ŚLUBUJEMY.

 

 

Poczet sztandarowy:

 

opiekun: p. Dorota Jamuła

 

I skład:Krzysztof Robak, Maja Rusek, Magda Rusek

 

 


 

HYMN SZKOŁY:

 

Pracą i swoją nauką

Po wiedzę sięgaj w zapale

Innego celu nie szukaj

Więc ucz się, ucz się wytrwale

A naszą piękną szkołę

Oświeca słońca blask

I tyle tu przestrzeni

I tyle tu jest nas

Biegniemy tu co rano

W słotny i jasny dzień

Bo szkołę swą kochamy

Jesteśmy dumni z Niej.

 

SŁOWA:

MUZYKA:

ROK POWSTANIA: