Jesteś tutaj Sprawdzian kl. VI
Sprawdzian kl. VI PDF Drukuj Email
 • Jest powszechny i obowiązkowy obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych.
 • Ma charakter ponadprzedmiotowy czyli obejmuje treści ze wszystkich nauczanych przedmiotów.
 • Sprawdza umiejętności w zakresie:
  • czytania
  • pisania
  • rozumowania
  • korzystania z informacji
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
 • Czas pisania 60 min (+30 min dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 • Termin 4 kwietnia 2013r.(czwartek) godz. 9.00.
 • Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie 4 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 9.00.
 • Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, będzie musiał powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w następnym roku.
 • Wyniki sprawdzianu zostaną przesłane do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia.
 • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

 

 

Przykładowa pierwsza strona z arkusza sprawdzianu

Przykładowa karta odpowiedzi z arkusza sprawdzianu

Wzór zaświadczenia o wyniku Sprawdzianu

źródło: www.oke.krakow.pl

 

ZOBACZ KONIECZNIE !!!

 

TEST "CO WIEM NA TEMAT SPRAWDZIANU KLASY VI"
PREZENTACJE: "SPRAWDZIAN W PIGUŁCE"
"SPRAWDZIAN W KL.VI - informacje dla rodziców"
WAŻNE DOKUMENTY

INFORMATOR z komentarzem dla ucznia


KOMUNIKAT CKO w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
SPRAWDZIAN W PIGUŁCE
ZWOLNIENIA ZE SPRAWDZIANU
KALENDARZ SPRAWDZIANU
  Joomla templates by Lonex.