Zapraszamy do szkoły pod kasztanem!

autor:

Dyrektor

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARMANOWICACH 

ogłasza

REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

w terminach:
 
- składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 7-18 lutego 2022 r.
- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  od 21 lutego - 11 marca 2022 r.
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  od 21 lutego - 11 marca 2022 r.
 

 

Wzory dokumentów dostępne są  w sekretariacie szkoły (w godz. od 7.00 do 15.00) oraz do pobrania na stronie internetowej


ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny są integralną częścią Szkoły Podstawowej w Karmanowicach. Budynek położony jest w pięknie zagospodarowanym ogrodzie ogrodzonym od ulicy.

Bazę stanowią:

- sale lekcyjne, wyposażone w zabawki edukacyjne i kąciki tematyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności i zainteresowań wychowanków, pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości psychoruchowych dzieci,

- biblioteka z bogatym księgozbiorem,

- łazienka dostosowane do wieku dzieci,

- plac zabaw.

Integralną częścią przedszkola  jest duży ogród z trawiastą nawierzchnią, nowy plac zabaw i boisko szkolne.

 

Zapewniamy:

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,

- zaangażowany personel pomocniczy,

- opiekę logopedyczną,

- pomoc psychologiczną,

- zajęcia dodatkowe (j. angielski, religia),

- opiekę świetlicową.

 

Oferujemy:

- warunki dające możliwość indywidualnego tempa wszechstronnego rozwoju każdego dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności,

- realizację podstawy programowej,

-  udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach edukacyjnych,

- organizację kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno –kulturalnym,

- dostosowanie edukacyjno – wychowawcze dla dzieci posiadających opinię i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dbamy o kultywowanie tradycji przedszkolnych.

 

Do procesu edukacyjnego wprowadzamy własne innowacje pedagogiczne.

Umożliwiamy dzieciom rozwój umiejętności interpersonalnych:

- uczenia się umiejętności wykorzystywania samodzielności,

- uczenia się pracy indywidualnej,

- uczenia się współpracy w zespole.

 

Nasze przedszkole zapewnia edukację, opiekę, bezpieczeństwo, a przede wszystkim świetną zabawę.