Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców informuje, iż składka na komitet rodzicielski  w roku szkolnym 2020/2021 została uchwalona na poziomie:

  • 40 zł za dziecko,

w przypadku rodzeństwa:

  • 30 zł drugie dziecko,

trzecie i następne jest zwolnione ze składki.

Płatności można dokonywać w sekretariacie szkoły, lub na konto bankowe rady rodziców:

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
 
80 8733 0009 0000 0417 2000 0010
 
z dopiskiem "Komitet Rodzicielski"

Składka jest dobrowolna, ale aby móc sfinalizować imprezy szkolne i nagrody w konkursach potrzebujemy Państwa wsparci. Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat do końca  grudnia 2021r.

Składkę można wpłacać do końca roku szkolnego, także w dwóch ratach po 20 zł na każde półrocze.

Za zebrane środki chcielibyśmy zorganizować m.in.:

- zabawę choinkową z animatorem i coś słodkiego dla każdego dziecka,

- dofinansowanie do przedstawień i występów (zakup potrzebnych rekwizytów),

- nagrody w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe),

- zakup materiałów na wytwory świąteczne.

 

Z pozdrowieniami

Rada Rodziców