"Człowiek jest to święta rzecz,

której nikomu krzywdzić nie wolno"

 

Kalendarium życia i twórczości


Stefana Żeromskiego


14.10.1864 - 20.11.1925

 

autor: Woś

 

"Miłość między ludźmi należy ssać jak złote zboże, a kąkol nienawiści trzeba wyrywać i deptać nogami."

"Ojczyzna - to samo życie. Jak krew bije w tętnicach, jak myśl w mózgu przepływa - tak w nas żyje Ojczyzna."

 

1864 - urodził się 14 października we wsi Strawczyn na Kielecczyźnie w krainie Gór Świętokrzyskich.

1874 - 1886 - uczy się w gimnazjum w Kielcach. W tym czasie traci oboje rodziców. Utrzymuje się z korepetycji.

1883 - zaczyna pisać Dzienniki.

1886 - nie uzyskuje matury, wyjeżdża do Warszawy i wstępuje do Szkoły Weterynaryjnej (uczelnia ta nie wymagała matury).

1888 - przerywa studia z braku środków do życia. Podejmuje się pracy korepetytora w domach ziemiańskich na Kielecczyźnie, Mazowszu, Podlasiu oraz Nałęczowie.

1892 - odbywa pierwsze podróże zagraniczne. Bierze ślub z poznaną w Nałęczowie Oktawią Rodkiewiczową. Wyjeżdżają oboje do Rapperswilu (Szwajcaria). Tam Żeromski obejmuje posadę zastępcy bibliotekarza.

1894 - 1895 - powstają powieści Promień i Syzyfowe prace oraz opowiadania m. in. Zapomnienie, Doktor Piotr, Siłaczka,Zmierzch, Rozdziobią nas kruki, wrony…

1897 - 1903 - pracuje w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.

1898 - powstają kolejne utwory powieściowe (m.in. O żołnierzu tułaczu, Na pokładzie, Tabu, Cienie, Kara, Ludzie bezdomni)

1899 - urodził się syn Stefana Żeromskiego - Adam.

1904 - wydanie powieści Popioły. Pisarz powraca do Nałęczowa. Inicjuje założenie Uniwersytetu Ludowego, wygłasza odczyty, organizuje kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej, jest honorowym przewodniczącym Towarzystwa Oświatowego „Światło”.

1905 - Powieść o Udałym Walgierzu, Echaleśne, Sen o szpadzie.

1906 - Nagi bruk, Nokturn

1907 - Żeromski wyjeżdża do Włoch. ZwiedzaMediolan, Florencję, Rzym, Neapol, Capri.

1908 - Słowo o bandosie, Dzieje grzechu, Duma o hetmanie.

1909 - wyjeżdża z rodziną do Paryża na 3 lata. Po powrocie osiedla się w Zakopanem.

Powstaje dramat Róża.

1910 -Sułkowski - dramat.

1912 - utwory Wierna rzeka, Uroda życia.

1913 - zakłada nową rodzinę z malarką Anną Zawadzką, przychodzi na świat córka Monika.

1914 - zgłasza się do Legionów, próbuje przedostać się na front.

1916 - 1919 - trylogia Walka z szatanem.

1919 - O Adamie Żeromskim wspomnienie.

1920 - pełni funkcję prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich, uczestniczy w akcji plebiscytowej na Mazurach.

1922 - Wiatr od morza

Zaczynają ukazywać się pierwsze wydania zbiorowe dzieł pisarza.

1924 – Przedwiośnie

Wysuwany na kandydata do Nagrody Nobla, traci szansę wobec wrogiej reakcji niemieckiej opinii publicznej po ukazaniu się Wiatru od morza.

1924 - pisarzowi przyznano mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uciekła mi przepióreczka - dramat

1925 - Puszcza Jodłowa - poemat prozą.

1925 - umiera 20 listopada w Warszawie w swoim mieszkaniu na Zamku Królewskim.

 

"Bądź pozdrowiona ziemio nasza, którą czciliśmy,

gdy była w niewoli.

Bądź pozdrowiona w sercach przyszłych

szczęśliwych pokoleń."