Reklama
O nas PDF Drukuj Email

Twórczość Stefana Żeromskiego, patrona Szkoły Podstawowej w Karmanowicach jest źródłem inspiracji do edukacyjnych i twórczych działań. Pozwala zrozumieć idee umiłowania Ojczyzny i spojrzeć w głąb duszy człowieka.

Szkoła przez lata swojej działalności wypracowała własne tradycje (na których wzorują się inne szkoły). Organizujemy Międzyszkolny Konkurs Literacki, wiosenny Festyn Rodzinny, specjalizujemy się w kultywowaniu tradycji regionalnych, wychowujemy w szacunku do Małej Ojczyzny.

Szkolna Galeria zdjęć jest bardzo bogata i dokumentuje istotne wydarzenia szkolne i lokalne z udziałem naszych uczniów i nauczycieli.

Doświadczona i oddana dzieciom i szkole kadra nauczycielska nieustannie doskonali swoje kompetencje zawodowe. Zespół pracowników szkoły nie pracuje z zegarkiem w ręku, ale z kodeksem wzajemnego zrozumienia.

Każdego roku wzbogaca swoją bazę, modernizuje zaplecze sanitarne, sportowe, gromadzi pomoce dydaktyczne.

W ofercie edukacyjnej znajdują się różne koła przedmiotowe, drugi język obcy, oraz dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów: koło teatralne, plastyczne, zajęcia taneczno-rytmiczne, pracuje zespół redagujący gazetkę szkolną. Dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane są zajęcia logopedyczne i pomoc dla uczniów z problemami w nauce.

Dla uczniów i rodziców oczekujących wsparcia działa Szkolna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferująca konsultacje i porady w różnej formie.

Dzieciom z oddziału przedszkolnego (tzw. „0”) oferujemy zajęcia z języka angielskiego.

Przy szkole prowadzony jest też Punkt Przedszkolny realizujący pełną podstawę programową dla dzieci 3-4 letnich.

Dla wszystkich dzieci chętnych w okresie ferii zimowych prowadzone są zajęcia z bogatym programem.


Nauczyciel i Uczeń to jedno – bez siebie żyć nie mogą.


Marzena Wartacz-Zadora

dyrektor szkoły