Szkoła w Karmanowicach to szkoła z tradycjami , ale też podążająca za nowoczesnością .

W nasz rok szkolny  wpisują się od wielu lat ważne wydarzenia podkreślające  m.in. związek szkoły ze środowiskiem  : Festyn  Rodzinny , uroczystości patriotyczne ukazujące  historię Karmanowic, zabawa choinkowa , Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy, Szkolny Dzień Sportu.

Włączamy się w ważne wydarzenia kulturalne  i patriotyczne, m.in. Narodowe Czytanie oraz  obchody Święta Niepodległości .

Wydarzenia , w których uczestniczą nasi uczniowie i nauczyciele a także rodzice , dokumentowane są na kartach  szkolnej kroniki oraz na stronie internetowej . Warto tam zaglądać, aby zapoznać się z bogatym kalendarzem szkolnych działań .

Współpracujemy z lokalną społecznością – mieszkańcami , strażakami , Kołem Gospodyń Wiejskich Ponadto  z Biblioteką Publiczną  z Wąwolnicy ,  Domem Kultury w Wąwolnicy , Schroniskiem dla Zwierząt z Puław. Oferta edukacyjna naszej placówki jest różnorodna. Proponujemy uczniom koła zainteresowań z języka hiszpańskiego , języka angielskiego , koło historyczne , koło teatralne , zajęcia  taneczno -  rytmiczne . Swoją działalność rozpoczął również Szkolny Klub Sportowy. Pracujemy na rzecz innych , ucząc dzieci empatii , zrozumienia dla słabszych . Służy temu m. in. Szkolny Klub Wolontariatu.

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski , który wraz z opiekunem proponuje i organizuje ciekawe formy spędzania czasu dla wszystkich dzieci .

Od wielu lat mamy w szkole Punkt Przedszkolny , który realizuje pełną podstawę programową dla dzieci 3-4 letnich .

Dbamy o to , by dzieci potrzebujące miały fachową pomoc logopedyczną  i pedagogiczną . Nasi  najmłodsi uczniowie już od początków swojej edukacji mają możliwość uczyć się języka angielskiego.

Doświadczona kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Karmanowicach systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe,  uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy , szkolenia , warsztaty , studia podyplomowe).

Stwarzamy naszym dzieciom coraz lepsze warunki do nauki i zabawy .Otaczamy je opieką , dbając  o ich bezpieczeństwo .

Co roku wzbogacamy bazę edukacyjną szkoły . Gromadzimy pomoce dydaktyczne , dysponujemy sprzętem komputerowym .  W każdej klasopracowni  jest  telewizor  oraz sprzęt służący uatrakcyjnianiu lekcji oraz ciekawszemu przekazywaniu wiedzy uczniowi.

Atutem naszej placówki jest oddany we wrześniu 2019 roku nowy  plac zabaw, z którego mogą korzystać nasze dzieci.