Reklama
Informacje Dyrektora


PDF Drukuj Email

 

 


 

 

Oferta dobrowolnego grupowego ubezpieczenia Uczniów i Przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2018/2019:


- OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

- TABELA PROCENTOWEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

- oświadczenie dla opiekunów

 

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 będą ustalali rodzice indywidualnie


Wszyscy zainteresowani zobowiązani są wypełnić deklarację w celu wskazania wybranego przez siebie wariantu.

  

 
PDF Drukuj Email

W wakacje zostały pozytywnie rozpatrzony wniosek, jaki złożyła nasza szkoła

o przyznanie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Wniosek był dostosowany do kryterium ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

  • Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej.

 

Za otrzymane środki zostaną zakupione pomoce do nowych przedmiotów (po reformie szkoły podstawowej), fizyka i chemia.

 
PDF Drukuj Email

Program rządowy

AKTYWNA TABLICA


Szkoła Podstawowa w Karmanowicach otrzymała

wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Dwa monitory interaktywne (65*) zostały zamontowane w salach lekcyjnych (pracowni językowej i przyrodniczej).

 

 


 
PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach

otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 000zł.

Jest to wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych

w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

 

kwota dofinansowania rządowego - 14.000 zł

kwota zakupu pomocy - 17.500zł

 

Program "Aktywna tablica" ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 
PDF Drukuj Email

 

 


 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARMANOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 
Strona 1 z 2