Pożegnanie ósmoklasistów

 rok szkolny 2019/2020

Szkoła do Hymnu

Akcja MEN z 2020 roku. Bohaterami filmów są uczniowie klas I-III

kl. I-II - pod kierunkiem pań: Bogumiły Czopińskiej i Teresy Janczarek

przedszkole i zerówka - pod kierunkiem pani Iwony Nowaczek-Ścibior

kl. III - pod kierunkiem pani Alicji Wasilewskiej

Jeden dzień w szkole Filmik powstał na lekcji informatyki. Aktorami, scenarzystami i reżyserem są uczniowie klasy 6 z 2015 roku. 
Kolędnicy 2017
Od wielu, wielu lat uczniowie naszej szkoły pochylają się nad 
tradycją kolędowania w okresie Bożonarodzeniowym.
Z ogromnym zapałem przygotowują stroje oraz część
artystyczną. Odwiedzają mieszkańców Karmanowic
i okolicznych miejscowości - przyjaciół naszej szkoły.
Prezentujemy owoc ich pracy - program jaki przygotowała
grupa siódmoklasistów pod opieką p. M. Wartacz-Zadory.
"Dla następnych pokoleń"
 "W 1939 roku mieszkańcy Karmanowic w powiecie puławskim,
 wzięli udział w ratowaniu skarbów wawelskich. Ostatnio
młodzież z miejscowej szkoły przez rok pracowała nad książką
 poświęconą w części tamtemu wydarzeniu. O upamiętnieniu
 bohaterskich rolników rozmawiano również na zebraniu
wiejskim. Jak bohaterowie nocnej akcji sprzed lat postrzegani
są dzisiaj przez lokalną społeczność? Co o ich wyczynie
pozostało w przekazach rodzinnych? O tym usłyszą
państwo w reportażu."
„Zbrodnia w Zakręconym Lesie”
"Jak wynika ze śledztwa prowadzonego  przez Komisję Badania
 Zbrodni Hitlerowskich, w lesie w Karmanowicach
(powiat puławski), w 1943 roku została zamordowana
pewna grupa Żydów. Z zebranych materiałów wynika,
 że śledztwo prowadzone było niezbyt starannie.
Joanna Świderska od lat pasjonuje się kulturą żydowską,
 dlatego postanowiła wyjaśnić, co stało się w czasie
wojny w tzw. Zakręconym Lesie. Wspólnie docieramy
 do ostatnich świadków okoliczności zbrodni i  odkrywamy
 niezwykłą historię tego miejsca w latach ''60."
"Żyd - czyli kto?"
"W czasie okupacji w lesie w Karmanowicach, w powiecie
 puławskim, Niemcy zamordowali grupę Żydów. O tym
 wydarzeniu mogli państwo usłyszeć w reportażu
pt. "Zbrodnia w zakręconym lesie". Jesienią ubiegłego
 roku w miejscu tragedii, spotkały się osoby z różnych
środowisk, w tym uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej,
 aby pomodlić się za zamordowanych Żydów. Niedawno,
w szkole w Karmanowicach, przedstawiciele Stowarzyszenia
"Studnia Pamięci",przeprowadzili warsztaty poświęcone kulturze,
religii, tradycjii stosunkom polsko-żydowskim. Próbowali
wspólnie z młodzieżąodpowiedzieć na pytanie "Kim są Żydzi ?"