Przypominamy, że odbiór zaświadczeń

o szczegółowych wynikach

egzaminu ósmoklasisty

będzie możliwy od 6 lipca 2023r.

w godzinach pracy sekretariatu tj. od 7.00 do 15.00.

 

Już od 3 czerwca 2023r. uczniowie mogą sprawdzać swoje wyniki w systemie informatycznym ZIU, korzystając z indywidualnych haseł przekazanych im przez wychowawcę klasy.