16.06.2023 r.
Warsztaty botaniczne dla klas VI i VII.
Warsztaty poświęcone są pokazaniu piękna flory naszej najbliższej okolicy. Podczas warsztatów poszukiwano między innymi storczyków, które kwitną na naszych łąkach i w lasach, to znaczy na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, a dokładniej na terenie Gminy Wąwolnica. Na warsztaty uczniom została przybliżona postać Michała Lina - wieloletni pracownik Katedry Botaniki na UMCS w Lublinie. Ostatnie lata spędził, jako pensjonariusz Domu Opieki w Celejowie. Zmarł w 1979 r. i jest pochowany na cmentarzu w Wąwolnicy. Grób wymaga renowacji, której chce się podjąć RTP wraz z młodzieżą.
Podsumowaniem warsztatów będzie jesienna wystawa z fotografii przyrodniczych, które uczniowie robili podczas warsztatów.
Nazwa całego projektu, to ,, W poszukiwaniu orchidei. Michał Lin - zapomniany botanik."
Warsztaty prowadziła Pani Hanna Wójciak - dr nauk biologicznych, wieloletni pracownik naukowy UMCS w Lublinie, autorka i współautorka licznych opracowań przyrodniczych i przewodników botanicznych.