20 lutego 2023 r. na mocy Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 24 stycznia 2023r. ogłaszamy rekrutację do:

  • punktu przedszkolnego - dzieci urodzone w latach 2018 - 2020r.
  • oddziału przedszkolnego "zerówka" - dzieci urodzone w 2017r.
  • klasy pierwszej - dzieci urodzone w 2016 r.

 

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły czynnym codziennie od 7.00 do 15.00.

 

- wzory wniosków

- zarządzenie Wójta Gminy Wąwolnica w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (...)