W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują terminy zajęć, ferii  i przerw świątecznych :


zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 01.09.2020r.
a kończą
25.06.2021

  • Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna             23 – 31 grudnia 2020r.

ferie zimowe                                     1 – 14 lutego2021r.

wiosenna przerwa świąteczna          01 - 06 kwietnia 2021r.

wakacje                                           26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

  • Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

10.11.2020r. i 07.04.2021r.  – Rada Pedagogiczna

śródroczna – 18 stycznia 2021r. (oceny należy wystawić do 15 stycznia 2021r.)

roczna – 21 czerwca 2021r. (oceny należy wystawić do 18 czerwca 2021r.)

  • Terminy egzaminów ósmoklasisty:

język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka – 26 maja 2021r. (środa) godz. 9.00

język angielski – 27 maja 2021 (czwartek) godz. 9.00

 

  • Terminy zebrań z rodzicami:

wrzesień 2020r.– spotkanie z wychowawcami w klasach

12.11.2020r. godz. 17.00 – zebranie ogólne + spotkanie z wychowawcami

21.01.2021r. – zebranie

30.01.2021r. – choinka

09.04.2021r. – zebranie

 

  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1). 14.10. 2020r. środa

2). 2. 11.2020r. poniedziałek

3). 4,5.01. 2021r.poniedziałek

4). 5.01.2021r. wtorek

5). 25 .05. 2021r. wtorek

6). 26.05. 2021r. środa

7). 27.05. 2021r.czwartek

8).04. 06. 2021r. piątek