W dniu 3 maja na rynku w Wąwolnicy nasi uczniowie wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez GDK - Poloneza czas zacząć
 
Swoje umiejętności taneczne!! doskonalili pod okiem
 
Pani Małgorzaty Knap i Pani Ireny Kolibskiej
 
za co bardzo dziękujemy.
 
Serdeczne podziękowania również dla rodziców za przywiezienie uczniów  oraz obecność.