11 listopada 1918 roku w historii powszechnej zapisał się jako data zakończenia I wojny światowej. Jest to również umowna data odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od 1795 r. do 1918 r. naszego kraju nie było na mapie Europy. Polska została z niej wymazana przez trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. Kraje te podzieliły się polską ziemią i dążyły do tego, aby nasze państwo już nigdy się nie odrodziło. Narzucały Polakom obcą kulturę, surowo tłumiły wszelkie przejawy polskości, krwawo zwalczały próby odzyskania niepodległości. Dzięki poetom, artystom, myślicielom duch narodowy przetrwał, a Polacy wielokrotnie chwycili za broń przeciwko zniewoleniu. Wielu z nich straciło życie, walcząc o niepodległą Polskę, o wolność. Przez cały czas niewoli Polacy próbowali odzyskać własne państwo. Organizowali powstania narodowe, walczyli z rusyfikacją i germanizacją. Jednakże to pierwsza wojna światowa, konflikt pomiędzy zaborcami, dał realną szansę na odzyskanie niepodległości.

Po 123 latach zniewolenia udało się wywalczyć zabraną nam wolność. Wśród Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się dla dzieła odzyskania niepodległości przez Polskę należy wymienić: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, a mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu - niepodległości. Nie we wszystkim byli zgodni i nie we wszystkim wzorowo współpracowali. Wierni własnym poglądom, wykorzystali sprzyjające warunki zewnętrzne i poprowadzili Polaków ku wolności.

W 1937 roku dzień 11 listopada oficjalnie ogłoszono świętem państwowym- Świętem Niepodległości. Podczas II wojny światowej świętowanie tego dnia było już karane, tak jak inne przejawy polskości. W czasach komunistycznych, kiedy nasze państwo znalazło się pod ogromnym wpływem ZSRR, również nie wolno było obchodzić tego święta, a wszelkie manifestacje brutalnie tłumiono. Dopiero w 1989 roku sejm odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej ponownie przywrócił dzień 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada to pamiętna data w dziejach naszego narodu. W całym kraju dzień ten świętowany jest niezwykle uroczyście. Władze naszego państwa, Wojsko Polskie, poczty sztandarowe i służby mundurowe uczestniczą w uroczystych mszach i wiecach upamiętniających odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Co roku osoby biorące udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, oddają hołd tym wszystkim, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Składają kwiaty na pomnikach osób, które wywalczyły dla nas wolność i poświęciły dla Ojczyzny życie. Co prawda pandemia mocno nas ogranicza w świętowaniu 11 listopada, ale chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień i oddać szacunek poległym Polakom, możemy wywiesić na swoich domach biało-czerwoną flagę, jeden z naszych polskich symboli narodowych.