UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość obchodzona 1 listopada (od roku 835). Obejmuje nie tylko świętych umieszczonych w kalendarzach liturgicznych; liturgia pragnie uczcić wszystkich zbawionych w niebie; jest manifestacją dogmatu świętych obcowania. W ten dzień Kościół przypomina nam o największym powołaniu każdego z nas - powołaniu do świętości. Święty Jan Paweł II uczy nas, że „świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość”.

„Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.” (św. Augustyn).

 

 

 

DZIEŃ ZADUSZNY

Jest to tradycyjna nazwa dnia 2 listopada. W ten dzień wspominamy i modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych, za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do niebieskiej ojczyzny. W sposób szczególny polecamy tych, którzy zostają poddani oczyszczeniu, aby osiągnąć niebo. Zewnętrznym wyrazem naszej pamięci o zmarłych jest uczestnictwo we Mszy Świętej, modlitwa w intencji zmarłych i uzyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie cmentarza.

Uczynki miłosierne co do duszy nakazują nam modlić się za żywych i umarłych. O tej modlitwie przypomina nam także Kościół.

"Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni. (2 Mch 12, 45)