Dzień 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym
 
od zajęć dydaktycznych dla klas 1-8.
 
W tym dniu zajęcia on-line nie będą prowadzone.
 
Lidia Samorek-Nosalska
dyrektor szkoły