Zgodnie z ustaleniami rządu od 24 października  zajęcia stacjonarne w klasach IV - VIII zostają zawieszone do 8 listopada.

Od 8 listopada, nauka dla tych klas, odbywać się będzie w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, na platformie Teams. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (będzie monitorowana frekwencja).

Jednocześnie informujemy, że nauka w klasach I-III odbywać się będzie w tym okresie normalnie tzn. stacjonarnie w szkole.

Opieka w przedszkolu i zerówce również nie zostaje zawieszona - zapraszamy do szkoły.

Dla dzieci oczekujących na autobus będą zajęcia świetlicowe.

 

 W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież nie mogą przemieszczać się sami, tylko pod opieką dorosłego!

Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 

Bardzo prosimy śledzić informacje pojawiające się na szkolnej stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.