Dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II, który całe swoje życie zawierzył Maryi – to jego droga do świętości.

Słowa „Totus Tuus”„cały Twój, Maryjo” są związane z życiem tego Wielkiego Papieża i wyrażają jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.

Święty Jan Paweł II uczy nas, że zawierzenie Bogu przez Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa dojrzewa do świętości.

 

Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała – dlatego  uwielbiam Tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała”

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Św. Jan Paweł II