Drodzy Rodzice,

informujemy, iż jest możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest oczywiście NIEOBOWIĄZKOWE.

Warianty ubezpieczenia są do wyboru.

Płatność jak w ubiegłych latach w sekretariacie szkoły.

Należy wybrać wariant ubezpieczenia i wypełnić wniosek. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Płatność do końca września.