Przedszkole - PAN BÓG KOCHA DZIECI -  red. ks. Marian Zając
 
Kl 0 - JEZUS MOIM PRZYJACIELEM - red. ks. Marian Zając
 
Kl I - BÓG NASZYM OJCEM - red. ks. Piotr Goliszek
 
Kl II - KOCHAMY PANA JEZUSA - red. ks. Piotr Goliszek
 
Kl III - PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA - red. ks. Piotr Goliszek
 
KL IV - JESTEM CHRZEŚCIJANINEM - red. ks. Waldemar Janiga + Karty pracy
 
Kl V - BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA - red. ks. Waldemar Janiga + Karty pracy
 
Kl VI - WIERZĘ W KOŚCIÓŁ - red. ks. Waldemar Janiga + Karty pracy
 
Kl VII - SPOTYKAM TWOJE SŁOWO z kartami pracy – red. ks. Paweł Mąkosa, wyd. Gaudium
 
Kl VIII - Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE z kartami pracy  – red.ks. Paweł Mąkosa, wyd. Gaudium