ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ,
W SZCZEGÓLNOŚCI ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

 • Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez Dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

 • Przygotowanie do zwrotu wypożyczonych podręczników:

  - usunięcie foliowych okładek,

  - usuniecie zapisanych ołówkiem notatek,

  - zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki,

  - zwrot podręczników w kompletach.

 • Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników zobowiązany jest być
  w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach.

 • Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.).

 • Sposób przekazania podręczników szkolnych:

  - Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz:

  - imię, nazwisko ucznia, klasa.

 • Książki przynoszone są do Szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem ucznia/rodzica/opiekuna na liście udostępnionej przez nauczyciela.

 • Zwrócone podręczniki nauczyciel bibliotekarz umieszcza w wyznaczonym miejscu
  i pozostawia na 3-dniowy okres kwarantanny. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia podręcznika bądź w przypadku zagubienia podręcznika przez ucznia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 • Punkt zwrotów podręczników i książek będzie znajdował się na dolnym korytarzu szkolnym, tuż przy głównym wejściu do budynku.

 •  

   

   

  HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH:

   

22.06. (poniedziałek) – godz. 10:00 - 16:00

10:00 – 10:30– uczniowie klasy I

10:30 -11:30 – uczniowie klasy II

11:30 – 12:00 – uczniowie klasy III

12:00 – 12:30 – uczniowie klasy IV

13:00 – 16:00 – uczniowie klasy V23.06.(wtorek) - godz. 10:00 - 16:00

10:00 – 12:30 – uczniowie klasy VI

13:00- 15.00 – uczniowie klasy VII

15:00 – 16:00 – uczniowie klasy VIII