Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców.
 
Bardzo chcielibyśmy nagrodzić wysiłek dzieci,które ciężko pracowały w nadzwyczajnych warunkach i osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce.
 
 Jesteśmy przekonani, że trud naszych dzieci zasługuje na docenienie.   
 
                
        Beata Plewińska - Przewodnicząca Rady Rodziców                     Lidia Samorek-Nosalska - Dyrektor
                                                                           
                                                  
 
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:
 
 Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
 24-160 Wąwolnica
 Komitet Rodzicielski
 
Nr konta:80 8733 0009 0000 0417 2000 0010