Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć.

Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania oraz klasyfikowania uczniów.

Nowe regulacje będą obowiązywały od 25.03 do 10.04 br.

Czytaj więcej ➡️ bit.ly/3bdg8qR