• przestrzeganie higieny osobistej (myć i dezynfekować ręce),
  • nie dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu,
  • unikać przebywania w miejscach publicznych, dużych skupiskach ludzkich (zakupy robi jedna osoba z rodziny, unikamy częstego chodzenia do sklepu),
  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (bezpieczna odległość to 1-1,5 m od drugiej osoby, pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku),
  • nie przemieszczać się, nie wyjeżdżać,
  • wietrzyć pomieszczenia, w miarę możliwość przebywać na świeżym powietrzu ale bez kontaktu z innymi ludźmi (na własnym podwórku, nie na szkolnym placu zabaw lub boisku),
  • chronić osoby starsze i chore, ograniczyć kontakt dzieci z dziadkami.