Z okazji

 

Dnia Edukacji Narodowej

 

wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom,

 

Nauczycielom Emerytowanym,

 

Pracownikom Obsługi

 

w dniu Ich święta

 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

 

i satysfakcji z wykonywanej pracy

 

składa

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

im. Stefana Żeromskiego

 

 

Gratulujemy Pierwszakom, którzy 14 października 2019r. złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na UCZNIA.

 

Życzymy Wam pomyślności oraz odwagi w podejmowaniu szkolnych wyzwań!

 

"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą.

 

Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom"

 

GALERIA