Planowane akcje dobroczynne Szkolnego Klubu Wolontariatu w Naszej Szkole:
 
1. "Akcja MIŚ"
 
Zbieramy nowe maskotki dla podopiecznych dziecięcych oddziałów onkologicznych,
hospicjów, domów pomocy społecznej poprzez Fundację "Gdy Liczy Się Czas".
 
Termin trwania akcji: 21 listopad - 30 listopad
 
 
2. Udział szkoły w akcji "Onko Mikołaj",
której współorganizatorem jest Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy.
 
Zbieramy zabawki edukacyjne, książeczki, przybory szkolne,
tj. bloki rysunkowe, kredki, farby, kolorowanki,
ale również można przynosić piżamki dziecięce, słodycze, itp.,
które zostaną przekazane dzieciom
z Oddziału Onkologii Lubelskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
 
Czas trwania zbiórki w Naszej Szkole: 21 listopad - 30 listopad
 
 
3. "GÓRA GROSZA - XXIV edycja"
 
Czas trwania akcji w Szkole: 21 listopad 2023 - 29 luty 2024
 
Zebrane pieniądze Towarzystwo Nasz Dom przekaże na pomoc psychologiczną,
rzeczową i opiekę specjalistyczną dla potrzebujących dzieci i rodzin
na terenie całej Polski.
 
 
Zachęcamy wszystkich do zaangażowania we wskazane akcje charytatywne.
 
Opiekun SKW: Mariola Dębiec