Dyrekcja

wraz z pracownikami Szkoły

kierują serdeczne podziękowania

dla

Pana Pawła Ścibiora

za pomoc przy porządkowaniu terenu wokół Szkoły.