18 PAŹDZIERNIKA odbyło się
uroczyste wręczenie czwartoklasistom komputerów
w ramach realizacji projektu
 
„Laptop dla ucznia”
 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych młodych ludzi.
Służy wyrównywaniu szans i zamyka erę szkoły dwóch prędkości, zakłada bowiem,
że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce
otrzyma na własność bezpłatny laptop.
Dzieci mogą korzystać z tego sprzętu w szkole i w domu, rozwijać swoje pasje, zainteresowania i w efekcie nabywać kompetencje cyfrowe w praktyce.